Portfolio

Makt/Egenmakt 
Antologi 


Texten "Skiljer sig regnet i staden från det i skogen"  är ett första närmande och en beskrivning av hur den urbana normen framträder i designbranschen. 

Centralorten
Konstnärligt projekt


Centralorten är ett konstnärligt projekt som undersöker hur design ur ett ruralt perspektiv kan se ut. 

Råw Project 
Konstnärligt projekt


Råw Projects är ett samarbete mellan Sanna Bodén och Emma Dalhlqvist. RÅW undersöker möjligheterna att växtfärga i större skala genom att i ett cirkulärt system förädla avfall.

Näver Give Up 
Konceptuellt projekt


Näver Give Up är ett samarbete och en förstudie baserad på Emmas Dahlqvist masterprojekt om näver som textilt material.