Centralorten

Centralorten


konstnärligt projekt 

Centralorten är ett verk som utforskat vad rural design är och hur det kan formges. Genom att utgå från en centralort i Jämtland skapades ett plagg som visualiserar den kultur, de behov och livsmönster som är kopplat till den specifika platsen. 

Projektet föddes ur egna erfarenheter från designbranschen där ordet urbant kommit att användas i allt högre utsträckning när produkter marknadsförts. Att ordet urbant är så värdeladdat så att det kan beskriva en produkt i sig, gjorde mig nyfiken på vad motsatsen kan innebära. När produkter skapas med fokus på och inspiration av urbana miljöer och människor, så uppfyller de produkterna i första hand urbana behov. Hur är och ser i så fall en rural produkt ut? 


Projektet är ett normkritiskt projekt utifrån urban norm och territoriell maktordning. Det ifrågasätter hur det skapande mediet, i det här fallet design, med- och återskapar det urbana som den självklara utgångspunkten för det önskvärda och moderna. 


Centralorten skapades speciellt till utställningen Mitt Ibland, en ambulerande utställning sommaren 2016 arrangerad av Unga På landsbygden. Senare visades utställningen även på Designcentrum i Jämtland. 

För någonstans borde en urban design ha en motsats.

För det som gör den urban, är väl det som gör att den inte är någonting också. 


Det finns något intressant här. 

Rural design, vad är det?


Jag minns från ett tidigare jobb, när vi  diskuterade vart vi skulle åka på inspirationsresa. 


Jag hade då nyligen varit på Island och var helt tagen av den fantastisk naturen och Reykjavik. Staden är ju liten men den var så väldigt spännande och inspirerade.

Men min kollega och tillika chef var inte alls med på det förslaget, ”Det finns ju inget där, nä alltså, vad finns det där?”


Det slutade med att vi åkte till Berlin.

Process


I verket försöker jag vända på perspektiven och utgår ifrån det som kan tillhöra den rurala livsstilen, och låta det stå modell för inspiration, form och funktion. Genom att utgå från en centralort där jag tidigare bott, ville jag visualisera en del av den kultur, de behov och livsmönster som är kopplat till den platsen.


Som en del av processen fördes samtal med ett antal av ortens invånare kring ämnen som kläder, framtid och identitet kopplat till platsen. Även bilder som togs under flera dagar i centrum, kring betydelsefulla platser så som macken, mataffären, bageriet, skolan och busshållplatsen kom att bli en viktig del av processen.


Ett klädesplagg stack ut i bildmaterialet och fick stå som arketyp för slutprodukten, då många människor i den här centralorten använder det som vardagsplagg. Resultatet är en tolkning varseljackan, en arbetsjacka för grovarbete, karekterististk med stark neon färg och reflexer.