Näver give up

Näver give up


produktkoncept med Emma Dahlqvist

Näver Give Up är en förstudie och samarbete mellan Sanna Bodén och Emma Dalhlqvist om näver som textilt material.


Med utgångspunkt i Emmas masterprojekt, It's now or näver, med näver som ett textilt material har två konceptuella objekt, varav en sko som presenteras här, tagits fram. Projektets fokus var att ta fram idéer på nya appliceringar av nävermaterialet och processen startades därmed i en experimentell fas. Det naturliga limmet lignin som finns mellan barkskikten, togs tillvara på och möjligheten att skapa både ett tunt skivmaterial och ett fast silicon material av näverspill och annan träproduktion utforskades.