Råw Projects

RÅW Projects


konstnärligt projekt med Emma Dahlqvist 

RÅW Projects undersöker möjligheterna att, i en större skala, arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system genom att förädla avfall från lokala restauranger och butiker. 


Textil industrin är en skitig industri där just färgprocessen är en av de mest miljöförstörande och kemikalieintensiva. Den enorma hantverkskunskap som finns inom traditionell textil- och växtfärgning intresserade oss och vi ville hitta ett sätt att integrera det i en större designprocess. Historiskt har textil färgats med pigment från växt- och djurriket och att använda den naturliga färgråvaran inom textilindustrin är intressant ur flera aspekter, inte mista pga. en mindre kemikalieanvändning. Däremot finns det andra problem med växtfärgning, tex. hur den kan skalas upp på ett hållbart vis då flertal färgpigment odlas vilket skulle kräva stora landarealer och vattenresurser som kanske hellre bör användas till att odla mat.  


Samtidigt slängs dagligen mat och avfall från restauranger, matbutiker och industrier. Avfall som i själva verket skulle kunna fungera som resurser om de, med designprocessens hjälp, förädlas till något nytt - I detta fallet naturlig textilfärg. RÅW hjälper till att visuellt visa på hur resurscykeln fungerar, hur råvaran omvandlas till färgat material och vidare till ett nytt objekt som därmed fått ett nytt värde genom design.


2019 blev projektet utnämnt till Svensk Forms pris Årets Formbärare i Jämtland. RÅW projekt har visats som utställning på Fiberspace i Stockholm, Slöjdgalleriet i Linköping, Rian Designmuseum i Falkenberg samt på Designcentrum i Östersund. 

Projektet har öppnat för samtal om vad hållbar textilfärgning kan vara och om växtfärgade textiler och kläder skulle kunna ge oss en tydligare personlig koppling till det vi äger.


Att låta den kreativa processen styras av avfallet, färgråvaran, har varit ett befriande sätt att arbeta på. 


Gul lök

FODRAD KLÄNNING

Rosor 

FODRAD VÄST 

Rödlök

Skjorta

Rosor 

KLÄNNING 

Gul- & rödlök

FODRAD VÄST & KLÄNNING

“ Under arbetsprocessen med RÅW har haft stöd av varandras kompetenser, erfarenheter och egenskaper, som textil- och produktdesigner, där vi har utarbetat ett uttryck tillsammans som ingen av oss skulle funnit utan den andre.”

Processen


Den inledande fasen med RÅW började med att få en förståelse för vilka olika typer av färgråvaror vi kunde använda oss av. Kravet var att de skulle gå att få tag på i större skala och dessutom vara längst ner i en resursstege, alltså inget som växer i naturen eller som fortfarande gick att äta. Därför samarbetade RÅW med tre lokala aktörer, en restaurang och två matbutiker i och runt Östersund.


Vi har experimenterat med råvaror som aska, citrusskal, kaffesump, lökskal och blommor samt olika färgrecept och färgtekniner för att få ett varierat uttryck på några få råvaror. De slutgiltiga färgade materialen har utvecklats utifrån råvaran lökskal och rosor tillsammans med olika tekniker såsom varmfärgning, tryckpasta och genom att styra färgbadets ph-värden. Att låta den kreativa processen styras av avfallet, färgråvaran, har varit ett befriande sätt att arbeta på och har lett fram till det slutgiltiga visuella uttrycket och resultatet.  


Andre delen av designprocessen var att applicera färgexperimenten i en form. Färg-spektrat och materiel som valts ut var i ull och siden, textilier med skild taktilitet och funktion, rejält och skört. Formgivningen är en spegling av materialets motsatser. Siden har använts till värmande plagg och ull till öppna och voluminösa plagg.

Formgivningen har utgått ifrån plaggen som är enkla att ta av och på,  som bärs både närmast kroppen och ytterst samt att de har en generös volym som gör att både sättet att bära plagget och kroppstyp kan variera på grund av en konstruktion med få sömmar. Samtliga plagg bygger på grundstilar, en väst och en klänning, som genom små förändringar kan bäras både som inner- eller ytterplagg. Ledord i design- processen var få sömmar, flexibla volymer och luftig vs. varm.


Under projektets gång har det visat sig hur självklart vi tar att färg är något konstant. Vi har märkt att växtfärgade textiler och kläder skulle kunna ge oss en tydligare personlig koppling till det vi äger och vara ett led i samtalet om vad hållbar textilfärgning kan vara. Det finns redan tydliga exempel som jeans där vi snarare eftersträvar att plagget och färgen ska slitas med tiden. Vilket gör att just de byxorna är dina favoriter och ett plagg du aldrig skulle göra dig av med eftersom att det är personligt och bär på något mer, dina minnen.