RÅW Projects 
RÅW Projects är ett konstprojekt tillsammans med Emma Dahlqvist med stöd av konstnärsnämnden. 
Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system och skapa en metod som bygger på att förädla avfall från lokala restauranger och industrier. Detta för att möjliggöra växtfärgning i en större skala. Det är sedan genom designprocessen som vi utvecklar och förädlar detta avfall till en resurs. RÅW hjälper till att visuellt visa på hur resurscykeln fungerar, hur råvaran omvandlas till färgat material och vidare till ett nytt objekt som därmed fått ett nytt värde genom design.